Utdelningspolicy

Viking Lines styrelse har fastställt som utdelningspolicy att minst 40 procent av koncernens vinst som genereras genom den ordinarie affärsverksamheten utdelas i dividend. Vid utdelning av dividend beaktas behovet av finansiering, företagets ekonomiska ställning samt eventuella realisationsvinster.