Bolagsstyrning

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Viking Line tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning", som godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Bolagsstyrningskoden trädde i kraft 1 januari 2016 och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet