Bolagsstämma 2013

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013 hölls fredagen den 19 april 2013 på Alandica Kultur och Kongress.

 

Bolagsstämmohandlingar

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma 

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 1 i Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 28 februari 2013 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2013 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Jan Hanses. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen jan.hanses@vikingline.com eller Viking Line Abp, Jan Hanses, PB 166, AX-22101 Mariehamn.