Bolagsstämma 2014

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 16 april 2014 i Mariehamn.

 

Bolagsstämmohandlingar

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 1 i Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 28 februari 2014 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2014 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Jan Hanses. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen jan.hanses@vikingline.com eller Viking Line Abp, Jan Hanses, PB 166, AX-22101 Mariehamn.