Bolagsstämma 2017

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 20 april 2017 i Mariehamn.

Bolagsstämmohandlingar

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2015 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 3 mars 2017 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2017 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Andreas Remmer. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen andreas.remmer@vikingline.com eller Viking Line Abp, Andreas Remmer, PB 166, AX-22101 Mariehamn.