Bolagsstämma 2019

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 25 april 2019 i Mariehamn.

Bolagsstämmohandlingar

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2015 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 11 mars 2019 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2019 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Mats Engblom. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen mats.engblom@vikingline.com eller Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.