Bolagsstämma 2020

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 13 maj 2020 i Mariehamn.

Bolagsstämmohandlingar

 

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning Corporate Governance 2020 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 2 mars 2020 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2020 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Mats Engblom. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen mats.engblom@vikingline.com eller Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.