Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 27 maj 2021 i Mariehamn.

Bolagsstämmohandlingar

 

 

Aktieägarens rätt att få ett ärende upptaget till behandling vid ordinarie bolagsstämma

I enlighet med 5 kap. 5 § i Aktiebolagslagen samt Rekommendation 2 i Finsk kod för bolagsstyrning Corporate Governance 2020 meddelas härmed att aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 12 april 2021 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman 2021 han eller hon yrkar på. Viking Line Abp:s styrelse kan i detta ärende kontaktas genom styrelsens sekreterare Mats Engblom. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut skall skickas skriftligen till adressen mats.engblom@vikingline.com eller Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.