Bolagsstyrningsrapport

Corporate Governance Statement

Viking Line tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning", som godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Bolagsstyrningskoden trädde i kraft 1 januari 2016 och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet.

Bolagsstyrningsrapport 13.2.2019

Bolagsstyrningsrapport 14.2.2018

Bolagsstyrningsrapport 15.2.2017

Bolagsstyrningsrapport 22.2.2016

Bolagsstyrningsrapport 18.2.2015

Bolagsstyrningsrapport 12.2.2014

Bolagsstyrningsrapport 13.2.2013

Bolagsstyrningsrapport 15.2.2012

Bolagsstyrningsrapport 16.2.2011

Bolagsstyrningsrapport 16.12.2009