Ersättningsförklaring

Viking Line tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning", som godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. I enlighet med koden har Viking Line uppgjort en ersättningsförklaring som redogör för ersättningar till styrelse och ledning.

Ersättningsförklaring