Ledningsgruppens medlemmar

Jan HansesJan Hanses

Född 1961
Jur.kand.
Vicehäradshövding

Verkställande direktör sedan 2014
Anställd sedan 1988

 

Vice verkställande direktör, Viking Line Abp 2005–2014
Verkställande direktörens ersättare, Viking Line Abp 2008–2014
Bolagsjurist och direktör, personal och juridik, Viking Line Abp 2005–2014
Juridisk direktör, Viking Line Abp 1990–2005
Jurist, SF Line Ab 1988–1990
Notarie, Korsholms domsaga 1987–1988

Styrelseordförande, Viking Rederi AB
Styrelseordförande, Viking Line Skandinavien AB
Styrelseordförande, Finlandshamnen Stuveri AB
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Alandia
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
Styrelsemedlem, Rederierna i Finland r.f.
Styrelsemedlem, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Styrelsemedlem, Ålands Tidnings-Tryckeri Ab
Medlem i förvaltningsrådet, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
Medlem, Bimco Documentary Committee
Medlem, juridiska kommittén, Svensk Sjöfart

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.5.2018 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 4050 aktier.


Andreas RemmerAndreas Remmer

Född 1974
Jur.kand.

Vice verkställande direktör sedan 2014
Verkställande direktörens ersättare sedan 2014
CFO sedan 2013
Ekonomi, finansiering, IT, juridik och landpersonal
Anställd sedan 2013

Senior Vice President, DVB Bank 2009–2013
Director, Societe Generale Corporate & Investment Bank 2006–2009
Vice President, Nordea Bank Shipping & Oil Services, 2000–2006
Jurist, Ålandsbanken Abp 1998–2000

Styrelseordförande, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
Styrelsemedlem, Optinova Holding Ab
Styrelsemedlem, Svensk Sjöfart
Styrelsemedlem, Åland Nautical Club r.f.
Styrelsemedlem, Viking Rederi AB
Styrelsemedlem, Viking Line Skandinavien AB
Styrelsemedlem, Finlandshamnen Stuveri AB
Medlem i förvaltningsrådet, Sjömanspensionskassan

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Peter HellgrenPeter Hellgren

Född 1967
Universitetsstudier i kommunikationsvetenskap, DIHR

Vice verkställande direktör sedan 2014
Försäljning och marknadsföring
Anställd sedan 1994


Marknadsdirektör, svenska marknadsområdet, Viking Line 2011–2014
Försäljningsdirektör, Viking Line Skandinavien AB 2002–2011
Försäljningschef, Viking Line Skandinavien AB 1996–2001
Försäljningsrepresentant, Viking Line Skandinavien AB 1994–1996
Säljare, Canon Center 1990–1994
Säljare, Hadar Schmidt AB 1988–1990
Säljare, Esselte Focus 1987–1988

Styrelsemedlem, Viking Rederi AB
Styrelsemedlem, Viking Line Skandinavien AB
Styrelsemedlem, Finlandshamnen Stuveri AB
Medlem, Stockholms Handelskammares fullmäktige
Medlem, Svensk Sjöfart

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


 Johanna Boijer-SvahnströmJohanna Boijer-Svahnström

Född 1965
Ekonomiemagister
Kommunikationsstudier

Informationsdirektör sedan 2015
Samhällsrelationer och extern kommunikation
Anställd sedan 1990

Informationschef, Viking Line Abp 2005-2015
Informationschef, Viking Line Marketing Ab Oy 2002–2005
Informatör, Viking Line Marketing Ab Oy 1995–2002
Informationssekreterare, Viking Line Marketing Ab Oy 1990–1995

Styrelsemedlem, Ålands Näringsliv
Styrelsemedlem, Ålands Sjöfart r.f.
Styrelsesuppleant, Rederierna i Finland r.f.
Medlem i förvaltningsrådet, Andelsbanken för Åland
Medlem i Communications Working Group, The European Community Shipowners' Association
Medlem i kommunikationskommittén, Svensk Sjöfart

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.5.2018 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 510 aktier.


Henrik GrönvikHenrik Grönvik

Född 1963
Sjökapten

Fartygschef sedan 2018
Befälhavare
Anställd sedan 1997


Befälhavare, Viking Line Ab 2002–
Styrman, Linjelots och Överstyrman, Viking Line Abp 1997–2002
Styrman och Överstyrman, Diamond Cruise Oy 1992–1996

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 17.5.2018 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Ulf HagströmUlf Hagström

Född 1969
Ingenjör maskin- och energiteknik

Direktör sedan 2015
Marine Operations & Newbuildings
Anställd sedan 2015, tidigare anställning 1996–2012


Verkställande direktör, HP Kyla & Värme Ab 2012–2015
Maskinchef, Viking Line Abp 2011–2012
Technical Fleet Manager, Viking Line Abp 2010–2011
Maskinchef, Viking Line Abp 2004–2005
Maskinchef, Viking Line Abp 1999–2000
Teknisk inspektör, Viking Line Abp 1996–2011
Maskinmästare, Birka Line 1994–1996
Maskinmästare, SF Line Ab 1994
Maskinmästare, Lundqvist Rederierna Ab 1994

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Wilhelm Hård af SegerstadWilhelm Hård af Segerstad

Född 1964

Operativ direktör sedan 2014
Kommersiell ombordverksamhet och sjöpersonal
Anställd sedan 1984


Hotellchef, Viking Line Abp 2003–2014
Projektledare, Viking Line Abp 1998–2003
Intendent, Viking Line Abp 1995–1996
Purser, SF Line Ab / Viking Line Ab 1989–1998

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.