Styrelsens medlemmar

Ben Lundqvist

Ben Lundqvist

Född 1943
Dipl.ekon.
Jur.kand.

Styrelseordförande sedan 1995
Styrelsemedlem sedan 1978
  

Verkställande direktör, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab
Sjöfartsråd

Tjänstgjort i Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard och Lundqvist Rederierna sedan 1970
Verkställande direktör, Lun-Mek Ab 1971–1980

Verkställande direktör, Wiklöv & Lundqvist Ab
Styrelsemedlem, Lundqvistrederiernas pensionsstiftelse
Rådsmedlem, International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 403 741 aktier.


Nils-Erik Eklund

Nils-Erik Eklund

Född 1946
Universitetsstudier i ekonomi

Styrelsemedlem sedan 1997

 


Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990–2010

Direktör, SF Line Ab 1985–1990
Biträdande direktör, SF Line Ab 1980–1985
Verkställande direktör, Park Alandia Hotell 1978–1980
Hotellchef, Park Alandia Hotell 1974–1978

Styrelsemedlem, Bealder Technical Company Ab
Styrelsemedlem, Ecolocus Ab
Styrelsemedlem, INTERFERRY
Medlem, Delegationen för Finlands Sjöräddningssällskap r.f.
Medlem, Lloyd's Register Nordic Marine Committee
Medlem i Advisory Board, Ålands Natur och Miljö r.f.
Islands honorärkonsul på Åland

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 383 707 aktier.


Jakob Johansson

Jakob Johansson

Född 1981
Master of Laws

Styrelsemedlem sedan 2020

Verkställande direktör och grundare, Maelir AB

Verkställande direktör, Transferator AB 2008–2013
Egen företagare inom fastighet, företagsutveckling och shipping

Styrelseordförande, Transferator AB (publ.) med dotterbolag
Styrelseledamot, Maelir AB med dotterbolag


Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 1 980 735 aktier.


Stefan Lundqvist

Född 1971
Ekon.mag.

Styrelsemedlem sedan 2020

 

 

Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab

Trafikchef och bokningscontroller, Viking Line Abp 2005–2008
Biträdande trafikchef och bokningscontroller, Viking Line Marketing Ab Oy 2002–2005
Controller, Viking Line Marketing Ab Oy 1997–2002

Styrelsemedlem, Rederi Ab Hildegaard
Styrelsemedlem, Ångfartygs Ab Alfa
Styrelsemedlem, Ålands Nautical Club r.f.
Sydkoreas honorärkonsul på Åland

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 113 450 aktier.


Lars G Nordström

Lars G Nordström

Född 1943
Universitetsstudier i juridik

Styrelsemedlem sedan 2006

 

 
Styrelseordförande, Vattenfall AB

VD och koncernchef, Posten Norden AB publ. 2008–2011
VD och koncernchef, Nordea Bank 2002–2007
Vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen, Nordbanken, MeritaNordbanken och Nordea 1993–2002
Vice verkställande direktör, Skandinaviska Enskilda Banken 1989–1993
Anställd vid Skandinaviska Enskilda banken 1970–1993

Styrelseordförande, Vattenfall AB
Styrelseordförande, Finsk-svenska handelskammaren
Styrelsemedlem, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
Styrelsemedlem, Svensk-amerikanska handelskammaren
Medlem, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sverige
Finlands honorärkonsul i Uppsala, Sverige

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Laura TarkkaLaura Tarkka

Född 1970
Master of Science, Engineering

Styrelsemedlem sedan 2020

 


Verkställande direktör, Kämp Collection Hotels Oy

CFO och vice VD, Diacor Terveyspalvelut Oy 2013–2014
Olika ledningstjänster, Oy Karl Fazer Ab 2007–2012
Investment Banker, Icecapital Securities Ltd 2001–2007

Styrelsemedlem, Lassila & Tikkanoja Oyj
Styrelsemedlem, Caruna Oy
Styrelsemedlem, Docrates Oy

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Peter Wiklöf

Peter Wiklöf

Född 1966
Jur.kand.

Styrelsemedlem sedan 2017

 


Verkställande direktör, Ålandsbanken Abp

Verkställande direktör, Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 2004–2008

Styrelseordförande, Crosskey Banking Solutions Ab Ltd
Styrelseordförande, Ålands Näringsliv (Chamber of commerce)
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Alandia
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
Styrelsemedlem, The Groupement Europèen de Banques (GEB)
Medlem i förvaltningsrådet, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Ulrica Danielsson

Född 1965
Ekon.mag.

Styrelsesuppleant sedan 2013

 

 

Företagare

Administrativ chef, Ålands Penningautomatförening 1990–2000

Olika styrelseuppdrag 2001-

Styrelsemedlem, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Erik Grönberg

Erik Grönberg

Född 1943
Civ.ekon.
Ingenjör

Styrelsesuppleant sedan 2020

 

Styrelseordförande, Ge-Te Media AB

Verkställande direktör, ACT Action People AB 2001–2004
Styrelseordförande, SDR Gruppen AB 1990–2003
Verkställande direktör, SDR Svensk Direktreklam AB 1976–1997
Styrelseordförande, SWEDMA Swedish Direct Marketing Association 1998–2000
Styrelseordförande, EDMA European Direct Marketing Association 1996–1997
Styrelseordförande, Svenska Franchiseföreningen 1983–1986

Styrelseordförande, Egro Konsult AB
Styrelseordförande, Ge-Te Media AB
Styrelseordförande, SDR Svensk Direktreklam AB
Styrelsemedlem, Dirmax Mediasälj AB
Styrelsemedlem, DP Direkt Press Tidningsförlag AB
Styrelsemedlem, Huvudstadspost i City AB
Styrelsemedlem, Malmixx Projekt AB
Styrelsemedlem, Marknadskontakt i Uppsala AB
Styrelsemedlem, RekLog AB

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 81 593 aktier.


Casper LundqvistCasper Lundqvist

Född 1982
Redovisningsmerkonom 
Universitetsstudier inom ekonomi

Styrelsesuppleant sedan 2020

 

 

Redovisningschef, Ångfartygs Ab Alfa och Rederi Ab Hildegaard

Tjänstgjort i Ångfartygs Ab Alfa och Rederi Ab Hildegaard sedan 2006

Styrelseordförande, Bostadsaktiebolaget Espen i Mariehamn
Styrelsemedlem, Fraenkus Ab
Styrelsemedlem, Ångfartygs Ab Alfa

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2020 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 55 500 aktier.