Styrelsens medlemmar

Ben Lundqvist

Ben Lundqvist

Född 1943
Dipl.ekon.
Jur.kand.

Styrelseordförande sedan 1995
Styrelsemedlem sedan 1978
  

Verkställande direktör, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab
Sjöfartsråd

Tjänstgjort i Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard och Lundqvist Rederierna sedan 1970
Verkställande direktör, Lun-Mek Ab 1971–1980

Verkställande direktör, Wiklöv & Lundqvist Ab
Styrelsemedlem, Lundqvistrederiernas pensionsstiftelse
Rådsmedlem, International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 403 741 aktier.


Nils-Erik Eklund

Nils-Erik Eklund

Född 1946
Universitetsstudier i ekonomi

Styrelsemedlem sedan 1997

 


Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990–2010

Direktör, SF Line Ab 1985–1990
Biträdande direktör, SF Line Ab 1980–1985
Verkställande direktör, Park Alandia Hotell 1978–1980
Hotellchef, Park Alandia Hotell 1974–1978

Styrelsemedlem, Bealder Technical Company Ab
Styrelsemedlem, Ecolocus Ab
Styrelsemedlem, INTERFERRY
Medlem, Delegationen för Finlands Sjöräddningssällskap r.f.
Medlem, Lloyd's Register Nordic Marine Committee
Medlem i Advisory Board, Ålands Natur och Miljö r.f.
Islands honorärkonsul på Åland

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 346 645 aktier.


Erik Grönberg

Erik Grönberg

Född 1943
Civ.ekon.
Ingenjör

Styrelsemedlem sedan 2004

 

Styrelseordförande, Ge-Te Media AB

Verkställande direktör, ACT Action People AB 2001–2004
Styrelseordförande, SDR Gruppen AB 1990–2003
Verkställande direktör, SDR Svensk Direktreklam AB 1976–1997
Styrelseordförande, SWEDMA Swedish Direct Marketing Association 1998–2000
Styrelseordförande, EDMA European Direct Marketing Association 1996–1997
Styrelseordförande, Svenska Franchiseföreningen 1983–1986

Styrelseordförande, Egro Konsult AB
Styrelseordförande, Ge-Te Media AB
Styrelseordförande, SDR Svensk Direktreklam AB
Styrelsemedlem, Dirmax Mediasälj AB
Styrelsemedlem, DP Direkt Press Tidningsförlag AB
Styrelsemedlem, Huvudstadspost i City AB
Styrelsemedlem, Luppo Kommunikation AB
Styrelsemedlem, Malmixx Projekt AB
Styrelsemedlem, Marknadskontakt i Uppsala AB
Styrelsemedlem, RekLog AB
Styrelsemedlem Shopex Marketing AB
Valberedningens ordförande, Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund
Valberedningens ordförande, SWEDMA Swedish Direct Marketing Association

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 81 593 aktier.


Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Född 1954
Ekon.dr.
Associate Professor

Styrelsemedlem sedan 2006

 

Rådgivare och konsult/föreläsare för bl.a. Volvo Personbilar, Riksbanken (Sverige), Sparbanken (Sverige), SE Banken (Sverige), Skandia (Sverige), Sydkraft (Sverige), BBS (Danmark), Landstingen i Blekinge, Skåne och Halland (Sverige), SVT Göteborg (Sverige), Sahlgrenska Sjukhuset (Sverige), Svenska försvaret, Svenska kyrkan, Vattenfall (Sverige), Statoil (Norge), NSB (Norge) sedan 1985

Direktör, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS), 2007–2013
Research Fellow, Ålands Statistik- och Utredningsbyrå 2005–2010
Associate Professor, Handelshögskolan BI, Norge 1998–2005
Projektledare, Executive MBA, Handelshögskolan BI, Norge 2002–2004
Senior Associate, MiL Institute, Sverige 1985–2004 (programchef och facilitator för mer än 20 ledarskapsutvecklingsprogram)
Rektor för International MBA, Handelshögskolan BI, Norge 1999–2002
Associate Professor, Handelshögskolan i Köpenhamn, institutionen för ledarskap, politik och filosofi 1992–1998
Senior Associate, Scandinavian Academy of Management Science, Köpenhamn 1992–1998
Chef för magisterprogrammet i strategi, organisation och ledarskap, Handelshögskolan i Köpenhamn 1995–1997
Associate Professor, Lunds Universitet, Företagsekonomiska institutionen 1991–1992
Högskolelektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet 1984–1991
Forskningsassistent, Riksbankens Jubileumsfond, Sverige 1983–1986
Forskningsassistent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet 1980–1984

Ordförande i styrelsens ersättningskommitté, Ålandsbanken Abp
Medlem i Forskningsnämnden för Högskolan på Åland
Medlem, delegationen för Ålands Kulturstiftelse

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Dick Lundqvist

Dick Lundqvist

Född 1946
Ekon.mag.
G
RM-examen

Styrelsemedlem sedan 2000

 

Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab och Rederi Ab Hildegaard

Tjänstgjort i Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard och Lundqvist Rederierna Ab 1971–2009
Verkat som GRM-revisor i ett flertal åländska bolag 1978–1996
Ombudsman, Ålands Handelskammare 1972–1976

Styrelseordförande, Fraenkus Ab
Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab
Styrelseordförande, Rederi Ab Hildegaard
Styrelsemedlem, Lundqvist Rederiernas Pensionsstiftelse
Styrelsemedlem, Wiklöv & Lundqvist Ab
Styrelsemedlem, Wårdö Handels Ab

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 144 400 aktier.


Lars G Nordström

Lars G Nordström

Född 1943
Universitetsstudier i juridik

Styrelsemedlem sedan 2006

 

 
Styrelseordförande, Vattenfall AB

VD och koncernchef, Posten Norden AB publ. 2008–2011
VD och koncernchef, Nordea Bank 2002–2007
Vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen, Nordbanken, MeritaNordbanken och Nordea 1993–2002
Verkställande direktör, Nordbanken 1998–2000
Vice verkställande direktör, Skandinaviska Enskilda Banken 1989–1993
Anställd vid Skandinaviska Enskilda banken 1970–1993

Styrelseordförande, Vattenfall AB
Vice styrelseordförande, Nordea Bank AB
Styrelseordförande, Finsk-svenska handelskammaren
Styrelsemedlem, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
Styrelsemedlem, Svensk-amerikanska handelskammaren
Medlem, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sverige
Finlands honorärkonsul i Uppsala, Sverige

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Peter Wiklöf

Peter Wiklöf

Född 1966
Jur.kand.

Styrelsemedlem sedan 2017


Verkställande direktör, Ålandsbanken Abp

Verkställande direktör, Crosskey Banking Solutions Ab Ltd 2004–2008

Styrelseordförande, Crosskey Banking Solutions Ab Ltd
Styrelseordförande, Ålands Näringsliv (Chamber of commerce)
Styrelsemedlem, Ab Compass Card Oy Ltd
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Alandia
Styrelsemedlem, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
Styrelsemedlem, The Groupement Europèen de Banques (GEB)
Medlem i förvaltningsrådet, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Ulrica Danielsson

Född 1965
Ekon.mag.

Styrelsesuppleant sedan 2013

 

 

Företagare

Administrativ chef, Ålands Penningautomatförening 1990–2000

Olika styrelseuppdrag 2001-

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.


Stefan Lundqvist

Född 1971
Ekon.mag.

Styrelsesuppleant sedan 2000

 

 

Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab

Trafikchef och bokningscontroller, Viking Line Abp 2005–2008
Biträdande trafikchef och bokningscontroller, Viking Line Marketing Ab Oy 2002–2005
Controller, Viking Line Marketing Ab Oy 1997–2002

Styrelsemedlem, Rederi Ab Hildegaard
Styrelsemedlem, Ångfartygs Ab Alfa
Styrelsemedlem, Ålands Nautical Club r.f.
Sydkoreas honorärkonsul på Åland

Oberoende av bolaget
Beroende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 113 450 aktier.


Johnny Rosenholm

Född 1971
Ekon.mag.

Styrelsesuppleant sedan 2012

 

 

Chef för företagsavdelningen på Åland, Ålandsbanken Abp

Ledningsgruppsmedlem, Ålandsbanken Abp 2008–2012
Risk- och kreditchef, Ålandsbanken Abp 2010–2012
Kreditchef, Ålandsbanken Abp 2008–2010
Chef för Business Control, Ålandsbanken Abp 2006–2008
Ekonomie Controller, Viking Line Abp 1998–2006
Intern kontroller, Ålands Penningautomatförening 1997–1998

Styrelsemedlem, Air Åland Ab
Styrelsemedlem, Fastighets Ab Sittkoffska Gården

Oberoende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare

Aktieinnehav i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande: 0 aktier.