Justerade resultatutsikter för verksamhetsåret 2019

25 SEPTEMBER 2019

Till följd av resultatutvecklingen har styrelsen beslutat justera resultatutsikterna för 2019. Styrelsens bedömning är att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

De tidigare publicerade resultatutsikterna var att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

Verksamhetsöversikten för perioden januari–september 2019 publiceras den 25 oktober 2019.

VIKING LINE ABP

Styrelsen