Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

20 JUNI 2019

Viking Line Abp har igår den 19 juni 2019 mottagit meddelande från Rafael Investering Ab i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5, enligt vilken Rafael Investering Ab ägandeandel har understigit 5 procent av Viking Lines aktier och röstetal den 19.6.2019.

Rafael Investering aktieinnehav är den 19 juni är 0 aktier.

VIK1V                                   Antal aktier          % av aktier            Viking Line Abp:s
ISIN.FI0009005250                                          och röster              totala aktier och röster

Andel efter att                      
flaggningsgränsen
uppnåddes                           0                           0 %                        10 800 000

Andel som uppgetts i          
föregående flaggnings-
anmälan                               1 080 100             10 %                       10 800 000

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande Direktör