Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

20 JUNI 2019

Viking Line Abp har igår den 19 juni 2019 mottagit meddelande från Maelir AB i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5, enligt vilken Maelir AB.s ägandeandel har överstigit 15 procent av Viking Lines aktier och röstetal den 19.6.2019. Maelir AB:s aktieinnehav är den 19 juni är 1 916 831 aktier.

Maelir AB:S ägarandel är enligt meddelandet:

VIK1V                                   Antal aktier         % av aktier             Viking Line Abp:s
ISIN. FI0009005250                                        och röster               totala aktier och röster 

Andel efter att                      
flaggningsgränsen
uppnåddes                           1 916 831            17,75 %                  10 800 000

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör