Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

20 JUNI 2019

Viking Line Abp har igår den 19 juni 2019 mottagit meddelande från Jesper Blomsterlund i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5, enligt vilken Jesper Blomsterlund och de av honom kontrollerade bolagen Ab Rafaels och Rafael Export Ab:s ägandeandel har understigit 5 procent av Viking Lines aktier och röster den 19.6.2019.

Jesper Blomsterlunds aktieinnehav är den 19 juni är 1 050 aktier.

Jesper Blomsterlunds ägarandel är enligt:

VIK1V                                   Antal aktier          % av aktier            Viking Line Abp:s
ISIN.FI0009005250                                          och röster              totala aktier och röster

Andel efter att                      
flaggningsgränsen
uppnåddes                           1 050                    0 %                        10 800 000

Andel som uppgetts i          
föregående flaggnings-
anmälan                               541 923                5,01 %                   10 800 000

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör