Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

1 JULI 2019

Viking Line Abp har idag den 1 juli 2019 mottagit följande underrättelse i enlighet med artikel 19 av EU:s Marknadsmissbruksregelverk av person i ledande ställning i Viking Line Abp.


Den anmälningsskyldiga
Namn: EKLUND, NILS-ERIK HÅKAN
Befattning: Styrelsemedlem


FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: D1528


Emittent
Namn: VIKING LINE ABP
LEI: 743700CUWGW42AGIDN49


Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2019-07-01
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
 
Instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005250
 
Volym: 37062.00
Enhetspris: 18.00 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 37062.00
Medelpris: 18.00 Euro

 

VIKING LINE ABP

Mats Engblom
Ekonomidirektör