Viking Line Abp:s finansiella kalender 2020

16 DECEMBER 2019

Viking Line Abp publicerar bokslutskommunikén för 2019 den 13 februari 2020.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2019 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12. De aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen kan beställa denna på följande länk: https://www.vikingline.com/sv/investerare/kontakt/, per mailadress inv.info@vikingline.com eller per telefon +358-(0)18-270 00.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas torsdagen den 23 april 2020. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Under 2020 kommer ekonomiska rapporter att publiceras enligt följande:

- verksamhetsöversikt för perioden januari – mars: den 23 april 2020
- halvårsrapporten för januari – juni: den 20 augusti 2020
- verksamhetsöversikt för perioden januari – september: den 21 oktober 2020

Bokslutskommunikén, halvårsrapporten och verksamhetsöversikterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör