Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 2018

8 MARS 2019

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu publicerad på bolagets hemsida på adressen
www.vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter. En länk till rapporten finns även nedan i detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 12 mars 2019. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport publiceras som en del av årsberättelsen.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör


Viking Lines årsberättelse 2018