Betalning i stöd av bankgarantier erhållen

6 OKTOBER 2011

Viking Line Abp har idag i stöd av bankgarantier erhållit slutlig återbetalning av de förskottsrater som bolaget erlagt till varvet Astilleros de Sevilla i Spanien för byggandet av ett fartyg för linjen Mariehamn-Kapellskär. Återbetalningen uppgår till € 39.227.000, jämte räntor om € 4.968.900,37, totalt € 44.195.900,37. Viking Line Abp sade den 8 februari 2010 upp avtalet med varvet.

Såsom tidigare meddelats har Viking Line Abp:s fordran enligt ovan redan beaktats i redovisning och bokslut, då fordran bedömts vara synnerligen välgrundad.

Mariehamn den 6 oktober 2011

VIKING LINE ABP

Kent Nyström
Vice verkställande direktör