Förändring av publiceringsdatum för delårsrapporten avseende perioden januari-september 2011 samt något förbättrade resultatutsikter

20 OKTOBER 2011

Viking Line Abp:s styrelse har beslutat tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2011. Rapporten publiceras torsdagen den 17 november 2011 istället för onsdagen den 23 november 2011 såsom tidigare meddelats.

Den 24 augusti 2011 publicerades styrelsens senaste resultatutsikter för helåret 2011. Styrelsen bedömde då att resultatet skulle bli väsentligt lägre än föregående verksamhetsår. Sedan dess har resultatutsikterna förbättrats något, men styrelsen bedömer ändå att resultatet blir lägre än under föregående verksamhetsår.

Mariehamn den 20 oktober 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör