Viking Line Abp:s finansiella kalender 2012

22 DECEMBER 2011

Viking Line Abp:s bokslutskommuniké för år 2011 publiceras den 16 februari 2012, istället för den 17 februari 2012 såsom tidigare meddelats. En elektronisk version av årsberättelsen för år 2011 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.fi. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 18 april 2012. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2012 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari – mars: den 9 maj 2012
- delårsrapporten för januari – juni: den 16 augusti 2012
- delårsrapporten för januari – september: den 15 november 2012

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska och finska.

www.vikingline.fi / www.vikingline.se

Mariehamn den 22 december 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör