Viking Lines vice verkställande direktör för försäljning och marknadsföring avgår

2 MAJ 2011

Vice vd Pavlos Ylinen har i dag sagt upp sig från Viking Line. Hans sista arbetsdag kommer att vara 31.10.2011.

Pavlos Ylinen hann vara i Viking Lines tjänst i nära två år. Före det var han anställd hos Itella, där han ledde ett flertal enheter.

"Familjen fick i denna situation gå före min egen karriär. Vi hade framför oss en flytt till Åland, men kom efter diskussioner gemensamt fram till att det är bättre att jag tar en paus i karriären, än att hela familjen ställs inför en helt ny livssituation", berättar Pavlos Ylinen.

Rekryteringsprocessen för en efterträdare är igångsatt. De personer som direkt varit underställda Ylinen rapporterar nu till vd.

Pavlos Ylinen fortsätter att jobba med specialprojekt under resterande tid.

Mariehamn den 2 maj 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör