Förändring i Viking Lines ledning

14 MARS 2012

Harri Winter, som tjänstgjort sammanlagt 26 år inom Viking Line, från 1995 som operativ direktör, avslutar sin anställning i nämnda tjänst 31.12.2012 och fortsätter därefter som senior advisor fram till april 2015, då han går i pension. Rekryteringen av efterträdare börjar i april 2012.

Mariehamn den 14 mars 2012

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Vice verkställande direktör