Miljöstöd till Viking Line godkänt

27 APRIL 2012

Viking Line Abp har idag informerats om att Europeiska Kommissionen den 25 april 2012 godkänt miljöstödet om 28 MEUR till Viking Line för byggandet av Viking Grace. Kommissionen har konstaterat stödet vara förenligt med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Mariehamn den 27 april 2012

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör