Resultatutsikter för 2011

18 JANUARI 2012

Den 17 november 2011 publicerades styrelsens senaste resultatutsikter för verksamhetsåret 2011. Styrelsen bedömde då att resultatet skulle bli lägre än för kalenderåret 2010 till skillnad från styrelsens bedömning den 24 augusti 2011 då man bedömde att resultatet skulle bli väsentligt lägre.

Styrelsen kan nu konstatera att den planerade volymutvecklingen inte har realiserats och att tillräckliga kostnadsinbesparingar inte uppnåtts. Styrelsen återgår därför nu till bedömningen att resultatet för 2011 blir väsentligt lägre än resultatet för kalenderåret 2010.

Mariehamn den 18 januari 2012

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör