Viking Line inleder MBL-samarbetsförhandlingar

15 MAJ 2012

Som ett led i arbetet att förbättra Viking Lines lönsamhet genom rationaliseringar och verksamhetsutveckling har styrelsen givit VD i uppdrag att vidta åtgärder med målsättning att förbättra M/S Rosellas lönsamhet.

Berörda avtalsparter har idag kallats till MBL-/samarbetsförhandlingar med anledning av en planerad omläggning till säsongstrafik på rutten Mariehamn - Kapellskär. Den planerade trafikomläggningen kommer att medföra arbetsbrist, som kan föranleda uppsägning av personal både i land och ombord.

Mariehamn den 15 maj 2012

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör