Viking Line utnyttjar inte optionen på ett systerfartyg till Viking Grace

10 MAJ 2012

Viking Line Abp:s styrelse har beslutat att inte utnyttja optionen avseende byggandet av ett systerfartyg till Viking Grace på varvet STX Finland Oy. Optionens giltighetstid har löpt ut.


Mariehamn den 10 maj 2012

VIKING LINE ABP

Kent Nyström
Vice verkställande direktör