Andreas Remmer ny direktör för ekonomi, finansiering och IT på Viking Line

30 APRIL 2013

Jur.kand Andreas Remmer (f 1974) har utnämnts till direktör för ekonomi, finansiering och IT (Chief Financial Officer, CFO) på Viking Line. Remmer blir medlem i koncernledningsgruppen och inleder sin anställning i augusti 2013. Remmer kommer närmast från en ställning som Senior Vice President vid DVB Bank i Singapore. Remmer har lång erfarenhet av internationell finansiell verksamhet inom shipping och offshore och har tidigare arbetat i Singapore, Hong Kong, Oslo och Stockholm. Han efterträder vice vd Kent Nyström som går i pension i januari 2014.

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör