Försäljning av M/S Isabella

5 APRIL 2013

Viking Line Abp nådde igår en överenskommelse med Hansalink Limited, ett dotterbolag inom Tallink Grupp-koncernen, avseende en försäljning av M/S Isabella. Enligt planen kommer affären att slutföras och fartyget att levereras under april 2013.

Försäljningen av M/S Isabella är ett planerat led i finansieringen av Viking Lines nya kryssningsfartyg M/S Viking Grace. Det totala försäljningspriset är cirka 30 miljoner euro och medför en realisationsvinst om ca 23 miljoner euro.


VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör