M/S Viking Grace överlåten till Viking Line

10 JANUARI 2013

Viking Line Abp har idag tagit leverans av M/S Viking Grace från STX Finland Oy. Fartyget beställdes 22 december 2010 och är byggt i Åbo. Viking Lines totalinvestering i projektet är ca 240 miljoner euro, inkl. hamninvesteringar. Viking Lines nettoinvestering i fartyget Viking Grace är drygt 224 miljoner euro, med beaktande av "Owners Supply" som är utöver fartygsbyggnadskontraktet och med avdrag för beviljat miljöstöd om 28 miljoner euro. Trafikstarten sker tisdagen den 15 januari kl. 17.30.

Teknisk information:

Längd 218 m
Bredd 31,8
Fart 22 knop
GT 57.600
Rutt: Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm
Klassificering: Lloyds register
Flaggstat: Finland
Passagerarkapacitet: 2,800
Hytter 880
Längdmetrar: Fraktfiler 1275 meter, personbilarna 500 meter på däck 4 samt 500 m på däck 5

Mera information om projektet: www.vikinggrace.com


VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör