Planerat flaggbyte på Viking XPRS och Rosella

25 FEBRUARI 2013

Viking Line Abp:s styrelse har fattat ett målsättningsbeslut och befullmäktigat VD att vidta verkställighetsåtgärder med inriktningen att registrera M/S Viking XPRS i Estland och M/S Rosella i Finland.

MBL-förhandlingar med berörda svenska fackliga representanter kommer att inledas inom kort. Ovan nämnda fartyg har totalt ca 330 anställda.

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör