Viking Line Abp:s finansiella kalender 2013

17 JANUARI 2013

Viking Line Abp:s bokslutskommuniké för år 2012 publiceras den 14 februari 2013. En elektronisk version av årsberättelsen för år 2012 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 19 april 2013. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2013 publiceras enligt följande:

- delårsrapporten för januari – mars: den 15 maj 2013

- delårsrapporten för januari – juni: den 15 augusti 2013

- delårsrapporten för januari – september: den 14 november 2013

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska och finska.

www.vikingline.com

Mariehamn den 17 januari 2013

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör