Viking Line Abp:s finansiella kalender 2014

27 NOVEMBER 2013

Viking Line Abp:s bokslutskommuniké för år 2013 publiceras den 13 februari 2014. En elektronisk version av årsberättelsen för år 2013 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/Koncernen. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 16 april 2014. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2014 publiceras enligt följande:

- delårsrapporten för januari – mars: den 15 maj 2014

- delårsrapporten för januari – juni: den 28 augusti 2014

- delårsrapporten för januari – september: den 13 november 2014

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör