Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 1.1-31.12.2012 samt bolagsstyrningsrapport

5 MARS 2013

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2012 finns nu publicerad på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/Investerare/Finansiella-rapporter/2012/ samt bifogat till detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 6 mars 2013. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Även Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport har idag publicerats på bolagets hemsida http://www.vikingline.com:8282/Documents/investors/corporate%20governance/Bolagsstyrningsrapport%202012.pdf

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör