Ledningsskifte i Viking Line - Jan Hanses efterträder Mikael Backman

20 MARS 2014

Styrelsen i Viking Line och verkställande direktören Mikael Backman har beslutat att gå skilda vägar. Styrelsen anser att Backman de senaste åren genomfört för bolaget viktiga förändringar, men att framtiden kräver ett annat ledarskap inför kommande utmaningar.

"Styrelsen anser att Jan Hanses, för närvarande VD:s ställföreträdare, är mycket lämplig att anta dessa utmaningar", säger bolagets styrelseordförande Ben Lundqvist.

Styrelsen har samtidigt utnämnt CFO Andreas Remmer till vVD och VD:s ställföreträdare.

"Viking Lines uppgift är att bedriva en lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi skall se till att våra kunder är nöjda med den produkt vi levererar och att vår personal känner sig motiverad att överträffa kundernas förväntningar. Vår verksamhet skall präglas av stabilitet, där personalens kunskap tillvaratas på bästa möjliga sätt. Det är med stor respekt och tillförsikt jag tar emot denna utmaning", säger Jan Hanses, ny VD för bolaget.

Organisationsförändringarna träder i kraft 20.3.2014.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör