Viking Line Abp:s finansiella kalender 2015 samt förändring av tidigare meddelat publiceringsdatum

22 DECEMBER 2014

Viking Line Abp:s styrelse har beslutat senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2014. Rapporten publiceras torsdagen den 19 februari 2015 istället för torsdagen den 12 februari 2015 såsom tidigare meddelats.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2014 publiceras vecka 11 på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/koncernen. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 13 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas onsdagen den 22 april 2015. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2015 publiceras enligt följande:

- delårsrapporten för januari – mars: den 13 maj 2015
- delårsrapporten för januari – juni: den 20 augusti 2015
- delårsrapporten för januari – september: den 12 november 2015

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör