Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

17 DECEMBER 2015

Viking Line Abp har den 16 december 2015 mottagit meddelande i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5.

Målbolag: Viking Line Abp (0144983-8)
Flaggningsskyldig: Rafael Mattsson (dödsbo)
Flaggningsgrund: Annan. Indirekt ägande upphört.

Rafael Mattsons dödsbo har varit majoritetsägare i Ab Rafael, FO-nr 0499588-5. Ab Rafael äger i sin tur 13,68 % av aktierna i målbolaget, totalt 1 476 944 stycken. Enligt anmälan har dödsboets indirekta ägande i målbolaget har upphört genom att aktierna i Ab Rafael övergått till dödsbodelägarna genom arvskifte och ingen av dödsbodelägarna uppnår ställning som majoritetsägare i Ab Rafael enligt anmälan. Ab Rafaels innehav i målbolaget har inte ändrats till följd av arvskiftet.

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör