Viking Line Abp:s finansiella kalender 2016 samt förändring av tidigare meddelat publiceringsdatum

23 DECEMBER 2015

Viking Line Abp har beslutat tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2015. Rapporten publiceras tisdagen den 23 februari 2016 istället för, såsom tidigare meddelats, torsdagen den 25 februari 2016.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2015 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas onsdagen den 20 april 2016. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2016 publiceras enligt följande:

- delårsrapporten för januari – mars: den 18 maj 2016
- delårsrapporten för januari – juni: den 18 augusti 2016
- delårsrapporten för januari – september: den 16 november 2016

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör