Helsingfors hovrätt upphävde tingsrättens dom gällande farledsavgifter

8 AUGUSTI 2016

Helsingfors hovrätt har idag den 8 augusti 2016 i en dom ändrat Helsingfors tingsrätts dom av 27 februari 2015 i målet mellan Viking Line och finska staten avseende uppburna farledsavgifter under åren 2001-2004. Enligt domen i Helsingfors hovrätt förkastas Viking Lines yrkanden då hovrätten anser att yrkandena är preskriberade.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör