Intentionsavtal avseende beställning av passagerarfartyg

23 NOVEMBER 2016

Viking Line Abp har idag, den 23 november 2016, tecknat ett intentionsavtal med det kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020. Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017. Investeringen uppgår till ca 190 miljoner euro. Intentionsavtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg.

Fartyget är avsett att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera flera finländska och europeiska leverantörer, bland dessa kan nämnas Deltamarin. Det nya fartyget har planerats för trafik på linjen Åbo–Åland–Stockholm. Fartygets längd är 218 meter med ett BRT på 63 000 ton. Passagerarkapaciteten är 2 800 passagerare och fraktfilernas längd är 1 500 meter. För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter.

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör