Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

10 FEBRUARI 2016

Viking Line Abp har idag den 10 februari 2016 mottagit meddelande i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5.

Målbolag: Viking Line Abp (FO-nr 0144983-8)
Flaggningsskyldiga: Rafael Investering Ab (FO-nr 2709570-8) och Carola Eriksson.
Flaggningsgrund: Förvärv eller avyttring av aktier eller rösträtt.

Carola Eriksson har den 10 februari 2016 sålt samtliga sina privata aktier i målbolaget.

Rafael Investering Ab har den 10 februari förvärvat 130 879 aktier i målbolaget, och bolaget äger därmed 1 080 100 aktier motsvarande 10,0 % av aktierna och rösterna i målbolaget. Carola Eriksson har bestämmande inflytande i Rafael Investering Ab.

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Vice verkställande direktör