Meddelande i enlighet med 9 kap, 10§ Värdepappersmarknadslagen

5 JANUARI 2016

Viking Line Abp har den 4 januari 2016 mottagit meddelanden i enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapital, § 5.

Målbolag: Viking Line Abp (FO-nr 0144983-8)
Flaggningsskyldiga: Ab Rafael (FO-nr 0499588-5), Rafael Investering Ab (FO-nr 2709570-8),
Ab Rafael (FO-nr 2709567-9), Carola Eriksson, Carita Blomsterlund och Jesper Blomsterlund.
Flaggningsgrund: Förvärv eller avyttring av aktier eller rösträtt.

Ab Rafael (0499588-5) har upphört genom en delning, vilken har registrerats i handelsregistret 31 december 2015. Ab Rafaels (0499588-5) innehav i målbolaget har delats mellan två nya bolag, Ab Rafael, (2709567-9) och Rafael Investering Ab, (2709570-8). Ab Rafaels (0499588-5) direkta innehav i målbolaget har således upphört i och med delningen.

Carola Eriksson har sedan den 2 januari 2016 bestämmande inflytande i Rafael Investering Ab. Carola Eriksson äger 1,06 % av aktierna i målbolaget privat och Rafael Investering Ab äger 8,79 %, totalt 9,85 %.

Carita Blomsterlund har under perioden 2 januari – 4 januari 2016 haft bestämmande inflytande i Ab Rafael (2709567-9). Under perioden 2 januari – 4 januari har Carita Blomsterlund ägt 1,09 % privat och Ab Rafael 4,89 %, totalt 5,98 % av aktierna i målbolaget. Carita Blomsterlunds aktieinnehav i målbolaget är den 4 januari 2016 1,04 %.

Jesper Blomsterlund har den 4 januari 2016 förvärvat 5 000 aktier i målbolaget och har sedan den 4 januari bestämmande inflytande i Ab Rafael (2709567-9). Efter förvärvet äger Jesper Blomsterlund 0,12 % av aktierna i målbolaget privat och Ab Rafael äger 4,89 %, totalt 5,01 %.

Viking Line Abp har totalt 10 800 000 aktier och röster. Viking Line Abp har endast en aktieserie.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör