Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

26 AUGUSTI 2016

Den anmälningsskyldiga
Namn: LUNDQVIST, DICK HUGO  
Befattning: Styrelsemedlem
     
GRUNDANMÄLAN  
Referensnummer: D381
     
Emittent
Namn: VIKING LINE ABP
LEI: 743700CUWGW42AGIDN49
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-08-26
Handelsplats: XHEL
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
 
Instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005250
 
Volym: 18000.00
Enhetspris: 21.80 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 18000.00
Medelpris: 21.80 Euro

 

         VVD Andreas Remmer, +359-(0)18-27000, andreas.remmer@vikingline.com