Viking Line Abp:s finansiella kalender 2017

20 DECEMBER 2016

Viking Line Abp publicerar bokslutskommunikén för 2016 den 16 februari 2017.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2016 publiceras vecka 11 på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 13 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas torsdagen den 20 april 2017. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Under 2017 kommer ekonomiska rapporter att publiceras enligt följande:

- ledningens delårsredogörelse för januari – mars: den 18 maj 2017
- halvårsrapporten för januari – juni: den 17 augusti 2017
- ledningens delårsredogörelse för januari – september: den 17 november 2017

Bokslutskommunikén, halvårsrapporten och ledningens delårsredogörelser publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör