Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 1.1-31.12.2015 samt bolagsstyrningsrapport

9 MARS 2016

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2015 finns nu publicerad på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/Investerare/Finansiella-rapporter/2015/ samt bifogat till detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 14 mars 2016. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Även Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport har idag publicerats på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstyrningsrapport/.

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Vice verkställande direktör