Viking Line Abp:s finansiella kalender 2018

20 DECEMBER 2017

Viking Line Abp publicerar bokslutskommunikén för 2017 den 15 februari 2018.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2017 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas onsdagen den 18 april 2018. Skild kallelsetill bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Under 2018 kommer ekonomiska rapporter att publiceras enligt följande:

- verksamhetsöversikt för perioden januari – mars: den 17 maj 2018
- halvårsrapporten för januari – juni: den 16 augusti 2018
- verksamhetsöversikt för perioden januari – september: den 15 november 2018

Bokslutskommunikén, halvårsrapporten och verksamhetsöversikterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör