Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 1.1-31.12.2016 samt bolagsstyrningsrapport

15 MARS 2017

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2016 finns nu publicerad på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ samt bifogat till detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 15 mars 2017. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Även Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport har idag publicerats på bolagets hemsida http://www.vikingline.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport/ och även den bifogad till detta meddelande.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör