Viking Lines fartygsbyggnadskontrakt med Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd har slutligt trätt i kraft

3 JULI 2017

Viking Line har i dag meddelat det kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd, att samtliga villkor för fartygsbyggnadskontraktet, om vilket börsmeddelande givits den 5 april 2017, nu har uppfyllts och fartygsbyggnadskontraktet har därmed trätt slutligt i kraft. Fartygsbyggnadskontraktet avser ett nytt passagerarkryssningsfartyg till rutten Åbo–Åland–Stockholm med planerad leverans år 2020.

Kontraktspriset uppgår till ca 194 M euro. Avtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg.

Det nya fartyget kommer att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera flera finländska och europeiska leverantörer. Det energieffektiva fartyget har en längd på 218 meter och ett BRT på ca 63 000 ton. Passagerarkapaciteten är 2 800 passagerare och fraktfilernas längd är 1500 meter. För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter. Det nya fartyget kommer att erbjuda helt nya passagerarupplevelser för gästerna.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör