Förändring i ledningsgrupp

31 OKTOBER 2018

Vice VD, CFO Andreas Remmer, som även är medlem i koncernens ledningsgrupp har sagt upp sig från bolaget.  En process med syfte att ersätta honom har igångsatts.

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör